Viser alle 4 resultater

Out Of Stock

Opal Compact Ceramic IG Pool Package.

DKK84,000.00

Selvom Opal er den mindste af vores Compact keramiske luksus pools, er den med en volume på 15 m3, stor nok til at opfylde mange pool drømme. For at give så meget plads til nydelse som muligt, er poolen designet med én trappe i den ene side af poolen.

Går du rundt med en drøm om en nedgravet pool i din egen have, er denne Compact keramiske inground pool i helstøbt form, et rigtigt godt bud, når du ønsker en smuk, stabil og langtidsholdbar poolløsning i et luksuriøst design.

Keramiske pools bliver mere og mere populære herhjemme takket være en høj kvalitet, nem installation, holdbarhed og de lavere vedligeholdelsesomkostninger.

I forhold til traditionelle pools har keramiske formstøbte pools flere fordele.

  • De kan installeres alle steder hvor der er adgang med en kranbil.
  • De er hurtigere og billigere at varme op på grund af den kraftige konstruktion.
  • De holder bedre på varmen på grund af den kraftigere konstruktion – endnu en besparing på energikontoen.

• Poolens specielle glatte overflade gør livet svært for bakterier. Der skal derfor bruges færre plejemidler til at holde poolen i fin stand og vandet frisk.
• Poolvæggens strukturelle opbygning gør den meget modstandsdygtig overfor jordens bevægelser.
• Vi ved at den er bygget til at holde i mange år. Derfor giver vi 30 års garanti mod strukturel lækage.

Hvorfor er en keramisk pool bedre end en pool opbygget i beton?

Når en pool bygges med beton som base, som derefter fores eller flisebelægges, giver det stor frihed i placering, form og stilart, men det har også nogle væsentlige ulemper i forhold til en formstøbt keramisk pool. Det er umuligt at opnå en lige så glat overflade, og det giver bakterier og alger bedre rodfæste. En betonpool har derfor normalt brug for mere kemi og hyppigere rengøring for at fjerne bakterierne. En beton pool kan risikere at slå revner når jorden er i bevægelse, hvorimod den keramiske poolvægs fleksibilitet, gør den langt mere modstandsdygtig.

Hvorfor vælge en Compact keramisk pool i stedet for en pool i glasfiber?

I modsætning til en glasfiberpool, som kræver en støbt betonbase, kan en Compact keramisk pool, på grund af dens høje vægt, styrke og stabilitet, “nøjes” med at hvile på solid grund og et lag stabilgrus. Det giver en væsentlig besparelse i etableringen – både økonomisk og tidsmæssigt.

Historisk set har helstøbte glasfiber pools et dårligt ry for kortere holdbarhed, hovedsageligt på grund af osmosis i poolvæggen. Osmosis er, når grundvandet udenfor poolen trænger igennem væggen ved at nedbryde glasfibermaterialet – med misfarvninger og algeangreb til følge. I traditionelle glasfiber pools ser man det sommetider så tidligt som 5 år efter installering. Den keramisk kerne i en Compact Ceramic Pool skaber en uigennemtrængelig barriere, som er modstandsdygtig overfor osmosis, og som også tilfører betydelig mere styrke og stabilitet til poolens struktur. Samtidig øger det poolens isolerende egenskaber.

Poolvæggens strukturelle opbygning

Compact Ceramic Pools vægstruktur har overlegen styrke og holdbarhed. Poolen er designet som en monolitisk enhed med integreret indre trappe. Selve poolvæggen er bygget op af mange lag. De tre øverste lag, som også giver en luksuriøs glimtende 3D farveeffekt, beskytter mod skader fra både UV- stråler og poolvandets kemi. Herefter følger en tre-lags keramisk buffer zone med høj osmose- resistens. Yderligere fire epoxy/glasfiberarmerede lag giver væggen form, stabilitet, styrke og elasticitet. Og til sidst indkapsles alle førnævnte lag af tre særligt behandlede og forstærkede glasfiber

Vores Compact pools er bygget til at holde i rigtig mange år, og det kan vi stå inde for. Vi giver derfor en særlig 30 års garanti mod lækage.

Din Compact keramiske poolpakke leveres klar til installation. Alt medfølgende udstyr, som er muligt at formontere, vil være påsat og klar til montering af slanger og øvrigt udstyr. Pakken indeholder et poollys med niche og transformer, samt kontrolpanel til lys og filter, inline klorinator og sandfilter med sand, som er tilpasset poolens størrelse, samt skimmer og to jet cirkulationsventiler.

Før du bestiller

Du skal sikrer dig, at leveringen er mulig. Tilkørselsvej skal være solid/asfalteret, så lastbilen ikke risikerer at sidde fast. Der skal være plads nok til at lastbilen med poolen kan komme tæt nok på, og til at både kranbilen og lastbilen kan være der på samme tid. Der må ikke være elektriske ledninger, master, høje træer og lignende over tilkørselsvejen, eller i området mellem lastbilen og der hvor poolen skal installeres.

Forberedelse, udgravning og installation

Forberedelse og udgravning

Alt indledende udgravnings- og forberedelsesarbejde skal være udført inden dagen for levering af poolen. Følgende skal være på plads:

• Det er normalt ikke nødvendigt at søge om byggetilladelse, men vi anbefaler alligevel at du kontrollere om lokalplanen skulle have forbud mod poolanlæggelse i dit område.

• Få overblik over lokale hydrogeologiske forhold (om grundvandsniveauet og om det er årstidsafhængigt eller ej). Gennemfør nødvendige foranstaltninger til sikrer mod grundvand omkring poolen. Står grundvandet højt skal der etableres dræn. Grundvandet vil løfte bunden og forårsage revner i poolen. Vi anbefaler at der altid etableres dræn til passiv dykbrønd.

  • Poolen skal understøttes på fast grund på intallationsstedet.
  • Udgravningsarbejdet og basen skal udføres i overensstemmelse med dokumentationen, og der skal være tilstrækkelig friplads omkring udgravningen til at håndtere installationen.

• Teknikrummet skal være etableret, og være stort nok til at rumme filtersystem, kontrolenheder, klorinator, transformere til lys, samt evt. øvrigt udstyr som f.eks. klorgenerator, vandvarmere mv.

• Vandforsyning skal være tilgængelig og klar til påfyldning, og der skal være mulighed for afledning til afløb.

Installation:

Det er dit ansvar og omkostning at arrangere at en kranbil står klar til at løfte poolen af lastbilen og installere den i udgravningen. Kranbilen skal være udstyret med slynge. Før poolen ankommer bør udgravningen tjekkes for evt. skader.

Chaufføren, som kommer direkte fra poolfabrikanten, vil hjælpe med at montere kranslyngens reb til poolens løftekroge, og vil assistere kranføreren med at løfte poolen over til udgravningsstedet.

Under installationen er det vigtigt, at du løbende måler, om poolkanten er i den korrekte højde, og om poolen er i vatter. I tilfælde at afvigelser skal kranen nemlig være til stede for at løfte poolen, så der kan fjernes/ tilføres grus.

Når poolen er på plads tilbagefyldes rummet omkring poolen med beton, samtidig med at der fyldes vand i poolen. Betonen fyldes på i lag, som er afpasset med det stigende vandniveau. Pumpes betonen direkte fra en betonblander lastbil, SKAL du have mulighed for at fylde vand på i samme hastighed. Tilbagefyldes for hurtigt, vil det forårsage deformationer i poolvæggen.

Finish og vedligeholdelse

Vi anbefaler at dække den øverste poolkant med specielt dækmateriale eller individuelt tilpasset belægning (sandsten, granit eller keramiske fliser). Det er også muligt at lade kanten hvile på dækket. Husk silicone pakningen uanset hvilken løsning du vælger.

Specifikationer

Farve: Tenerife Grey Dimensioner: 4.60 x 3,00. Dybde 1.20.
Volume: 15 m3

Intern trappebredde: 40 cm